CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Modelování erozních a odtokových procesů

Code: 143MEN1
Year: 1
Obligation: Optional
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.

Příklad řešení 1D modelu

Instalační balík programu SMODERP2D