CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Modelování erozních a odtokových procesů

Kód předmětu: 143MEN1
Ročník: 1
Míra povinnosti: Volitelný
Zakončení: Zkouška
Semestr: Zimní
Garant: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.

Příklad řešení 1D modelu

Instalační balík programu SMODERP2D