CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví

Code: DG16P02M036
Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Department's Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Co-operation: FSv ČVUT v Praze - Centrum experimentální geotechniky
​FA ČVUT v Praze - Ústav památkové péče
Start: 2016-01-01
End: 2020-12-31
Research focus: Aims of this project consist in conservation and preservation of dams of historical ponds which are an important part of our cultural-technical heritage. Historical ponds contribute significantly to the character of landscape in many parts of the Czech Republic. The aim will be achieved through the definition of the technology for reparations of dams of historical ponds. The technology will be verified using sectional physical models of dams. Further aim consists in verification of methodology for non-invasive diagnostics of dams of historical ponds. The methodology will include also recommendation for its practical application and for the evaluation and interpretation of measured data. Mapping of historical ponds in four different areas is another part of proposed project which should support other activities and provide map outputs for further conservation activities. Areas in focus represent different geomorphology, density of water bodies and historical changes. Filtration and geotechnical stability will be both in focus of the assessment within the project. The expected results will significantly contribute to the conservation of historical ponds as well as to the mitigation of floods caused by dam breaks. Methods and procedures which will be defined as the output of this project will emphasise the preservation of original character of dams consisting mainly in their shape.

Research team members at the departement:

Conservation, reparations and monitoring of historical pond dams as our cultural heritage

This page is dedicated to the research project  DG16P02M036 "Conservation, reparations and monitoring of historical pond dams as our cultural heritage" funded by Ministry of culture of the Czech Republic within the programme NAKI II. Two departments of the Faculty of Civil Engineering are involved in the project - Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering and Centre of Experimental Geotechnics.

Aim of the project

Aims of this project consist in conservation and preservation of dams of historical ponds which are an important part of our cultural-technical heritage. Historical ponds contribute significantly to the character of landscape in many parts of the Czech Republic. The aim will be achieved through the definition of the technology for reparations of dams of historical ponds. The technology will be verified using sectional physical models of dams. Further aim consists in verification of methodology for non-invasive diagnostics of dams of historical ponds. The methodology will include also recommendation for its practical application and for the evaluation and interpretation of measured data. Mapping of historical ponds in four different areas is another part of proposed project which should support other activities and provide map outputs for further conservation activities. Areas in focus represent different geomorphology, density of water bodies and historical changes. Filtration and geotechnical stability will be both in focus of the assessment within the project. The expected results will significantly contribute to the conservation of historical ponds as well as to the mitigation of floods caused by dam breaks. Methods and procedures which will be defined as the output of this project will emphasise the preservation of original character of dams consisting mainly in their shape.

Research team

Ing. Václav David, Ph.D. (principal investigator)

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.
doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Ing. Tereza Davidová, Ph.D.
Ing. David Zumr, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
Ing. Jiří Šťástka
Ing. Jan Smutek
Ing. Lucie Hausmannová
Ing. Arch Milena Hauserová, CSc.