CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek

Code: SS01020366
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Co-operation:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Mgr Daniel Žížala Ph.D.)
Český hydrometeorologický ústav (Mgr. Ondřej Ledvinka Ph.D.)
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (RNDr. Vojtěch Bližňák Ph.D.)
Start: 2020-06-01
End: 2024-05-31
Research focus: The research goals are: To optimize methods for reverse identification of convective rain episodes from adjusted radar reflections. Test the availability of satellite data to identify on-site and off-site impacts of rainstorms. Use satellite and UAV data to assess the initial state of the basin. Improve the possibilities of prediction of the impact of rainstorms in monitored localities thanks to the knowledge of the initial state. The applied objectives are: To evaluate the impacts of erosion runoff episodes and the risks associated with their repetition for the application guarantors' interest sites. Creating a map and database of risk localities and threats to their ecosystem functions. Evaluation of the benefit of remote sensing for the quality of the risk assessment.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Fsv ČVUT v Praze
  • Ing. Martin Landa, Ph.D. (K155)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Jiří Kapička
  • Mgr. Robert Minařík
Český hydrometeorologický ústav
  • Ing. Pavel Hampl
  • Mgr. Martin Pecha
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
  • RNDr. Lucie Pokorná Ph.D.