CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek

Code: SS01020366
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Co-operation:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Mgr Daniel Žížala Ph.D.)
Český hydrometeorologický ústav (Mgr. Ondřej Ledvinka Ph.D.)
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (RNDr. Vojtěch Bližňák Ph.D.)
Start: 2020-06-01
End: 2024-05-31
Research focus: The research goals are: To optimize methods for reverse identification of convective rain episodes from adjusted radar reflections. Test the availability of satellite data to identify on-site and off-site impacts of rainstorms. Use satellite and UAV data to assess the initial state of the basin. Improve the possibilities of prediction of the impact of rainstorms in monitored localities thanks to the knowledge of the initial state. The applied objectives are: To evaluate the impacts of erosion runoff episodes and the risks associated with their repetition for the application guarantors' interest sites. Creating a map and database of risk localities and threats to their ecosystem functions. Evaluation of the benefit of remote sensing for the quality of the risk assessment.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Fsv ČVUT v Praze
  • Ing. Martin Landa, Ph.D. (K155)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Jiří Kapička
  • Mgr. Robert Minařík
Český hydrometeorologický ústav
  • Ing. Pavel Hampl
  • Mgr. Martin Pecha
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
  • RNDr. Lucie Pokorná Ph.D.