CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Hydrological performance of multi-layered constructed soils

Code: GACR 22-25673S
Principal Investigator: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Co-operation:
UCEEB, ČVUT v Praze (doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.)
 
Start: 2022-04-01
End: 2024-12-31
Research focus: The objective is the development of new experimental methods and innovative numerical modelling approaches for an improved description of characteristics and better predictions of water and solute fluxes, and structural changes in constructed multi-layered soils of urban blue- green infrastructure.

Další řešitelé:

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
  • doc. Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
  • doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
  • doc. Jana Nábělková, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Princ
  • Phil Moravcik
UCEEB, ČVUT v Praze
  • Ing. Petra Hečková
  • Ing. Marek Petreje
  • Ing. Barbora Rybová