CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Hydrologické působení vícevrstvých zkonstruovaných půd

Kód: GACR 22-25673S
Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Spolupracující organizace:
UCEEB, ČVUT v Praze (doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.)
 
Začátek řešení: 2022-04-01
Konec řešení: 2024-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj nových experimentálních metod a inovovaných přístupů numerického modelování pro přesnější popis charakteristik a předpovědi průtoku vody, transportu rozpuštěných látek a strukturálních změn ve zkonstruovaných vícevrstvých půdách městské modrozelené infrastruktury.

Další řešitelé:

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
  • doc. Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
  • doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
  • doc. Jana Nábělková, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Princ
  • Phil Moravcik
UCEEB, ČVUT v Praze
  • Ing. Petra Hečková
  • Ing. Marek Petreje
  • Ing. Barbora Rybová