CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Inovace pedagogické činnosti na základě podnětů a potřeb distančního vzdělávání

Department's Principal Investigator: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Co-operation:
Start: 2021-01-01
End: 2021-12-31

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Doc. Ing. Jiří Cajthaml Ph.D. (K155)
Ing. Aleš Jíra Ph.D. (K132)
Ing. Petr Kavka Ph.D. (K143)
doc. Ing. Eva Vejmělková Ph.D. (K123)
Ing. Tomáš Líbenek (VIC)
Ing. Jakub Holan (K133)
Ing. Jakub Kareš (K136)
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. (K129)
Ing. Zbyněk Škoda (K126)
 
Bc. Lucie Jirotková

Dotazník k hodnocení současného stavu využívaných online prostředků.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku využívaných online nástrojů při současné výuce. Odkaz na dotazník zde