CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Inovace pedagogické činnosti na základě podnětů a potřeb distančního vzdělávání

Department's Principal Investigator: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Co-operation:
Start: 2021-01-01
End: 2021-12-31

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Doc. Ing. Jiří Cajthaml Ph.D. (K155)
Ing. Aleš Jíra Ph.D. (K132)
Ing. Petr Kavka Ph.D. (K143)
doc. Ing. Eva Vejmělková Ph.D. (K123)
Ing. Tomáš Líbenek (VIC)
Ing. Jakub Holan (K133)
Ing. Jakub Kareš (K136)
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. (K129)
Ing. Zbyněk Škoda (K126)
 
Bc. Lucie Jirotková

Dotazník k hodnocení současného stavu využívaných online prostředků.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku využívaných online nástrojů při současné výuce. Odkaz na dotazník zde