CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Inovace pedagogické činnosti na základě podnětů a potřeb distančního vzdělávání

Hlavní řešitel za katedru: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2021-01-01
Konec řešení: 2021-12-31

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Doc. Ing. Jiří Cajthaml Ph.D. (K155)
Ing. Aleš Jíra Ph.D. (K132)
Ing. Petr Kavka Ph.D. (K143)
doc. Ing. Eva Vejmělková Ph.D. (K123)
Ing. Tomáš Líbenek (VIC)
Ing. Jakub Holan (K133)
Ing. Jakub Kareš (K136)
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. (K129)
Ing. Zbyněk Škoda (K126)
 
Bc. Lucie Jirotková

Dotazník k hodnocení současného stavu využívaných online prostředků.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku využívaných online nástrojů při současné výuce. Odkaz na dotazník zde