CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

System for defect and collapse state mitigation for line structures based on fiber-optic sensors

Code: CK04000144
Principal Investigator: Strix a.s. (Dušan Dufka)
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Co-operation:
ČVUT Fsv     (doc. Ing. petr Kavka Ph.D.)
ČVUT FEL    (prof. Ing. Stanislav Zvánovec Ph.D)
Inset s.r.o.    (RNDr. Jakub Šteinbruch Ph.D.)

 
Start: 2023-01-01
End: 2026-12-31
Research focus: Cílem projektu je návrh, vývoj a zhotovení prototypu monitorovacího systému poruch a kolapsových stavů v povrchové vrstvě zemních svahů liniových staveb založeného na vláknově-optických senzorech. Systém prevence vzniku kolapsových stavů povede k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury. Vědecko-výzkumným cílem je za použití laboratorních zátěžových stavů pomocí dešťových simulací odvodit metodu přenosu pohybu svrchní vrstvy půdy na senzory. Druhým cílem je ukotvení a aplikace senzorů do půdní vrstvy a do stabilizačních geotextilních rohoží. Ověření bude provedeno na reálných svazích liniových staveb pomocí geodetických metod a Dálkového průzkumu Země. Dalšími cíli je software pro zpracování a vizualizaci dat včasné detekce poruch a užitným vzorem chránit vyvinuté řešení.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

ČVUT FEL
  • doc. Ing. Matěj Komanec Ph.D.
  • Radek Nesnídal
Inset s.r.o.
  • Mgr. Vlastimil Mužík
Strix a.s.
  • Ing. Aleš Kulhánek
  • Ing. Ondřej Marek