CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Konektivita transportu sedimentu v povodích s intenzivním zemědělským využitím

Code: LTAUSA19019
Department's Principal Investigator: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation:
University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
Start: 2020-01-01
End: 2023-12-31
Research focus: Hlavním cílem projektu je výzkum konektivity a dynamiky transportu erozních splavenin v ploše povodí a v hydrografické síti. Pomocí kontinuálních i epizodních matematických simulačních modelů WATEM/SEDEM, EROSION3D, které jsou pro podmínky ČR dobře kalibrovány a validovány, bude na podrobném DMT modelována ztráty půdy a pohyb erozních splavenin v ploše jednotlivých pozemků. Paralelně budou pomocí stopovačů monitorovány skutečné trajektorie erozních splavenin na pozemku, včetně jeho kvantifikace. Podrobně, opět pomocí tracerů, bude sledován vstup sedimentu do koryt malých vodních toků. Tam, kde si při řešení nevystačíme s přirozenými srážkovými epizodami, bude nasazen mobilní dešťový simulátor. V korytech malých vodních toků bude provedeno celkem 5 experimentálních kampaní (přes 10 jednotlivých experimentů) s cílem pomocí umělé povodňové vlny sledovat resuspendaci erozního sedimentu a jeho transport směrem po toku. Sledována bude míra resuspendace, rychlost, čas zdržení a bilance erodovaného materiálu. Výsledky experimentálních kampaní budou využity pro kalibraci matematického modelu CONCEPTS (Conservational Channel Evolution and Pollutant Transport System), pomocí kterého bude vyhodnocena konektivita malých vodních toků za různých podmínek.

Research team members at the departement:

Partners:

University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
  • John S. Schwartz, Prof.,PhD, PE
    Associate Department Head of Undergraduates Studies and Professor
    Head of the Tennessee Water Resources Research Center
  • http://cee.utk.edu/people/john-s-schwartz/
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
  • Karina Bynum, Ph.D., PE, Integrated Water Resources Engineer
Tennessee Department of Environment and Conservation
Division of Water Resources
https://tn.gov/environment/section/wr-water-resources
Cookeville Environmental Field Office