CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Novinky katedry
(19.03.2024 v 23:28)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(19.03.2024 v 23:44)

Workshop „Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie"(5. - 6. 10. 2024)

 


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Konektivita transportu sedimentu v povodích s intenzivním zemědělským využitím

Kód: LTAUSA19019
Hlavní řešitel za katedru: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
Začátek řešení: 2020-01-01
Konec řešení: 2023-12-31
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum konektivity a dynamiky transportu erozních splavenin v ploše povodí a v hydrografické síti. Pomocí kontinuálních i epizodních matematických simulačních modelů WATEM/SEDEM, EROSION3D, které jsou pro podmínky ČR dobře kalibrovány a validovány, bude na podrobném DMT modelována ztráty půdy a pohyb erozních splavenin v ploše jednotlivých pozemků. Paralelně budou pomocí stopovačů monitorovány skutečné trajektorie erozních splavenin na pozemku, včetně jeho kvantifikace. Podrobně, opět pomocí tracerů, bude sledován vstup sedimentu do koryt malých vodních toků. Tam, kde si při řešení nevystačíme s přirozenými srážkovými epizodami, bude nasazen mobilní dešťový simulátor. V korytech malých vodních toků bude provedeno celkem 5 experimentálních kampaní (přes 10 jednotlivých experimentů) s cílem pomocí umělé povodňové vlny sledovat resuspendaci erozního sedimentu a jeho transport směrem po toku. Sledována bude míra resuspendace, rychlost, čas zdržení a bilance erodovaného materiálu. Výsledky experimentálních kampaní budou využity pro kalibraci matematického modelu CONCEPTS (Conservational Channel Evolution and Pollutant Transport System), pomocí kterého bude vyhodnocena konektivita malých vodních toků za různých podmínek.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé (partneři):

University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
  • John S. Schwartz, Prof.,PhD, PE
    Associate Department Head of Undergraduates Studies and Professor
    Head of the Tennessee Water Resources Research Center
  • http://cee.utk.edu/people/john-s-schwartz/
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
  • Karina Bynum, Ph.D., PE, Integrated Water Resources Engineer
Tennessee Department of Environment and Conservation
Division of Water Resources
https://tn.gov/environment/section/wr-water-resources
Cookeville Environmental Field Office