CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Using of UAV based methods for surface runoff and soil erosion processes assessment

Department's Principal Investigator: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Co-operation: Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research

Start: 2020-01-01
End: 2021-12-31
Research focus: Two main areas can be mentioned as main goals of the project: to allow close connection of two top-expert teams, their further close cooperation, effective common use and exchange of know-how and unique equipment of one or other partner and education and training of young researchers using close international cooperation. Next goal is direct research, focused on monitoring of erosion and transport processes, using UAV and improvement of reliability and applicability of mathematical modelling of soil erosion and transport processes. Main goals of the project proposed therefore are: - To perform common experimental campaigns of monitoring surface runoff, soil erosion, transport and deposition processes, to harmonize methodologies of routine monitoring, supported UAV and various sensors and cameras. Soil erosion process will be monitored in both of sheet and concentrated forms. Both of location and extent (quantification) will be documented. - To continue by collection wide datasets of monitored events, using above harmonized methodology - Using collected data, to improve and publish methodology of operational monitoring of surface runoff, erosion and transport processes using UAV and various scanners and sensors - To derive simple empirical relation determining concentrated flow and rill/gully erosion, which can be implemented to USLE based distributed empirical models of soil erosion processes, using collected data sets

Research team members at the departement:

Spolupracující organizace:

Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research
http://www.baw-ikt.at/cms

Zahraniční řešitel projektu:
Dr. Elmar Schmaltz