CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Využití UAV pro hodnocení povrchového odtoku a eroze půdy

Hlavní řešitel za katedru: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Spolupracující organizace: Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research

Začátek řešení: 2020-01-01
Konec řešení: 2021-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je obecně na širší zvolené oblasti (cca rozsah kraje v ČR a obdoba v Rakousku – limitem je pouze to, aby ve zvolené oblasti byla morfologicky reprezentativní krajina pro podmínky zemědělských oblastí ČR a Rakouska s běžnými půdními charakteristikami a běžným způsobem zemědělského využití) provádět operativní monitoring erozních událostí (na základě sledování meteorologických radarů a sledování zpráv) pomocí UAV. Nalezené lokality, postižené erozními událostmi budou monitorovány pomocí UAV jednak v běžném optickém spektru a jednak pomocí infra-kamery. Z náletů bude vytvořen podrobný DMT ve velmi vysokém rozlišení a pomocí již odvozených metodik (např. Báčová M., 2018) budou odvozeny jednak základní geometrické charakteristiky zachycených rýh včetně jejich objemu. Ve sledovaných (identifikovaných) lokalitách budou ad hoc pořízeny podrobné modely terénu v příslušném subpovodí – zdrojové oblasti povrchového odtoku a budou identifikovány hlavní parametry a zákonitosti, vedoucí ke vzniku soustředěného odtoku a následnému vývoji vyšších forem eroze. Data budou následně vyhodnocena a využita jednak pro vyhodnocení a zpřesnění možností nasazení UAV pro monitoring erozních a transportních procesů a jednak pro identifikaci vyšších forem eroze.

Projekt za katedru řeší:

Spolupracující organizace:

Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research
http://www.baw-ikt.at/cms

Zahraniční řešitel projektu:
Dr. Elmar Schmaltz