CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Využití UAV pro hodnocení povrchového odtoku a eroze půdy

Hlavní řešitel za katedru: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Spolupracující organizace: Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research

Začátek řešení: 2020-01-01
Konec řešení: 2021-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je obecně na širší zvolené oblasti (cca rozsah kraje v ČR a obdoba v Rakousku – limitem je pouze to, aby ve zvolené oblasti byla morfologicky reprezentativní krajina pro podmínky zemědělských oblastí ČR a Rakouska s běžnými půdními charakteristikami a běžným způsobem zemědělského využití) provádět operativní monitoring erozních událostí (na základě sledování meteorologických radarů a sledování zpráv) pomocí UAV. Nalezené lokality, postižené erozními událostmi budou monitorovány pomocí UAV jednak v běžném optickém spektru a jednak pomocí infra-kamery. Z náletů bude vytvořen podrobný DMT ve velmi vysokém rozlišení a pomocí již odvozených metodik (např. Báčová M., 2018) budou odvozeny jednak základní geometrické charakteristiky zachycených rýh včetně jejich objemu. Ve sledovaných (identifikovaných) lokalitách budou ad hoc pořízeny podrobné modely terénu v příslušném subpovodí – zdrojové oblasti povrchového odtoku a budou identifikovány hlavní parametry a zákonitosti, vedoucí ke vzniku soustředěného odtoku a následnému vývoji vyšších forem eroze. Data budou následně vyhodnocena a využita jednak pro vyhodnocení a zpřesnění možností nasazení UAV pro monitoring erozních a transportních procesů a jednak pro identifikaci vyšších forem eroze.

Projekt za katedru řeší:

Spolupracující organizace:

Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW)
Federal Agency for Water Management Institute for Land and Water Management Research
http://www.baw-ikt.at/cms

Zahraniční řešitel projektu:
Dr. Elmar Schmaltz