CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Modelling the significance of pollution sources by phosphorus and proposals for effective measures to meet the objectives of the Nutrient Reduction Strategy for the Elbe River Basin

Code: SS03010332
Principal Investigator: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
Department's Principal Investigator: Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.
Co-operation:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
(Mgr. Pavel Rosendorf)
České vysoké učení technické v Praze
(Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.)
AQUATIS a.s.
(Ing. Roman Hanák)
 
Start: 2021-03-01
End: 2024-02-28
Research focus: The project aims to process, verify and adapt for measures a simulation model of water pollution by phosphorus in the Czech part of the Elbe river basin. The model will become one of the key tools for achieving the objectives of the Nutrient Reduction Strategy for the Elbe River Basin adopted in 2018 by the International Commission for the Protection of the Elbe River. The simulations will be used for proposals of measures to reduce pollution of water with reactive phosphorus and thus to reduce eutrophication of inland, coastal and marine waters in the Elbe river basin. The results of the project will be used to draft measures and assess the existing measures in river basin plans under the WFD and for decision-making by water authorities and river basin managers.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
  • Mgr. Daniel Fiala
  • Ing. Jiří Picek
  • Mgr. Pavel Rosendorf
České vysoké učení technické v Praze
AQUATIS a.s.
  • Ing. Roman Hanák
  • Ing. Stanislav Ryšavý

Popis projektu

Podstatou projektu je vytvořit simulační model zatížení vod fosforem v české části povodí Labe, který bude využíván jako účinný nástroj pro návrh a simulace efektivních opatření pro snižování zátěže klíčových bilančních profilů a uzávěrových profilů vodních útvarů Labe a jeho přítoků. V rámci projektu bude vyvíjen simulační model založený na principech modelu VSTOOLS.EUTRO, vyvinutého v rámci projektu TA02020808 Nově vyvinutý model bude sloužit pro identifikaci a modelování všech vstupů znečištění vod fosforem v povodí Labe na území ČR se zahrnutím některých částí povodí na území Rakouska, Bavorska a Polska. V projektu bude provedena kompletní inventura bodových zdrojů znečištění a doplněna data o vstupech fosforu z částí obcí a vypouštění průmyslového a jiného typu. Jako bilančně významný vstup celkového fosforu bude do simulačního modelu začleněn vstup s erozí a transportem sedimentů na úrovni půdních bloků a kritických bodů vstupu do říční sítě. Pro určení významnosti zdrojů fosforu v povodí bude použit koncept eutrofizačního potenciálu, který zohledňuje emitované formy fosforu, lokalizaci zdrojů v povodí a další aspekty, jako je přítomnost vodních nádrží a retence v tocích. V druhé fázi projektu budou pro prioritní zdroje znečištění navržena opatření a s použitím modelu bude testována jejich efektivita.