CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Restoration and building of ponds in forest areas as a part of sustainable water resources management in CR

Code: QJ1620395
Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Department's Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Co-operation:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (Ing. Václav David, Ph.D.)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.)
Výzkumný ústav Silva Taourcy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.)
Rovina, a.s. (Ing. Martina Kleperlíková)
 
Start: 2016-04-01
End: 2018-12-31
Research focus: The aim of the project consists in the assessment of extinct pond areas from the point of view of restoration potential and in the assessment of areas suitable for building of new small water reservoirs in forests and their vicinity. Next aim is the formulation of methodology for restoration and building of small water reservoirs in forests and creation of software tool for the assessment of water reservoirs from the point of view of water management. The aims are formulated with the goal of improvement of water management in landscape, reduction of costs related to building and restoration of small water reservoirs and better availability of water for forest fire fighting.

MVNtool

Soubor nástrojů pro platformu ArcGIS pro rychlou analýzu území z pohledu vhodnosti lokalit pro výstavbu malých vodních nádrží. Pro základní zhodnocení stačí vrstvy rastrového DMT a liniové definice potenciálních profilů hrází. Výpočet je prováděn pro různé výšky hráze ve zvoleném kroku s uvažováním pravidelného lichoběžníkového průřezu tělesa hráze, jehož parametry jsou nastaveny uživatelem. Výsledkem jsou geometrické definice zátop pro jednotlivé výšky hráze s přiřazenými atributy zadrženého objemu vody, objemu hráze včetně založení a objemového součinitele jako ukazatele pro zhodnocení profilu.

Sada nástrojů ke stažení zde.

Není potřeba instalovat, po rozbalení archivu je možné přímé spouštění z prostředí ArcGIS

Návod k použití ke stažení zde.

/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/MVNtool.zip