CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Restoration and building of ponds in forest areas as a part of sustainable water resources management in CR

Code: QJ1620395
Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Department's Principal Investigator: Ing. Václav David, Ph.D.
Co-operation:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (Ing. Václav David, Ph.D.)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.)
Výzkumný ústav Silva Taourcy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.)
Rovina, a.s. (Ing. Martina Kleperlíková)
 
Start: 2016-04-01
End: 2018-12-31
Research focus: The aim of the project consists in the assessment of extinct pond areas from the point of view of restoration potential and in the assessment of areas suitable for building of new small water reservoirs in forests and their vicinity. Next aim is the formulation of methodology for restoration and building of small water reservoirs in forests and creation of software tool for the assessment of water reservoirs from the point of view of water management. The aims are formulated with the goal of improvement of water management in landscape, reduction of costs related to building and restoration of small water reservoirs and better availability of water for forest fire fighting.

MVNtool

Soubor nástrojů pro platformu ArcGIS pro rychlou analýzu území z pohledu vhodnosti lokalit pro výstavbu malých vodních nádrží. Pro základní zhodnocení stačí vrstvy rastrového DMT a liniové definice potenciálních profilů hrází. Výpočet je prováděn pro různé výšky hráze ve zvoleném kroku s uvažováním pravidelného lichoběžníkového průřezu tělesa hráze, jehož parametry jsou nastaveny uživatelem. Výsledkem jsou geometrické definice zátop pro jednotlivé výšky hráze s přiřazenými atributy zadrženého objemu vody, objemu hráze včetně založení a objemového součinitele jako ukazatele pro zhodnocení profilu.

Sada nástrojů ke stažení zde.

Není potřeba instalovat, po rozbalení archivu je možné přímé spouštění z prostředí ArcGIS

Návod k použití ke stažení zde.