CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(18.06.2024 v 10:35)

Státní závěrečné zkoušky oboru WEE na K143 se konají dne 24.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na K143 se konají dne 25.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.05.2024 v 17:10)

Účastníme se řešení výzkumného projektu TAČR, v rámci kterého budeme vyhodnocovat vliv požáru v NP České Švýcarsko na hydrologický režim.

Společně s kolegy z Biologického centra AV ČR, Geologického ústavu AV ČR a ČGS jsme byli úspěšní s návrhem projektu "Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace". Chcete-li se na  výzkumu podílet, neváhejte kontaktovat Davida Zumra (david.zumr@cvut.cz).

 

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

Kód: QJ1620395
Hlavní řešitel projektu: Ing. Václav David, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Václav David, Ph.D.
Spolupracující organizace:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (Ing. Václav David, Ph.D.)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.)
Výzkumný ústav Silva Taourcy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.)
Rovina, a.s. (Ing. Martina Kleperlíková)
 
Začátek řešení: 2016-04-01
Konec řešení: 2018-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je především posuzování zaniklých rybníků z hlediska potenciálu obnovy a identifikace lokalit pro výstavbu nových malých vodních nádrží v lesních porostech a jejich blízkosti. Dalším cílem je vytvoření metodického postupu pro obnovu a budování vodních nádrží v lesních porostech a softwarového nástroje pro vodohospodářské posuzování profilů obnovovaných či budovaných nádrží. Cíle jsou vytyčeny za účelem zlepšení hospodaření s vodou v krajině, snížení nákladů na budování vodních nádrží v lesních porostech a zvýšení dostupnosti vody pro hašení lesních požárů.

MVNtool

Soubor nástrojů pro platformu ArcGIS pro rychlou analýzu území z pohledu vhodnosti lokalit pro výstavbu malých vodních nádrží. Pro základní zhodnocení stačí vrstvy rastrového DMT a liniové definice potenciálních profilů hrází. Výpočet je prováděn pro různé výšky hráze ve zvoleném kroku s uvažováním pravidelného lichoběžníkového průřezu tělesa hráze, jehož parametry jsou nastaveny uživatelem. Výsledkem jsou geometrické definice zátop pro jednotlivé výšky hráze s přiřazenými atributy zadrženého objemu vody, objemu hráze včetně založení a objemového součinitele jako ukazatele pro zhodnocení profilu.

Sada nástrojů ke stažení zde.

Není potřeba instalovat, po rozbalení archivu je možné přímé spouštění z prostředí ArcGIS

Návod k použití ke stažení zde.

/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/MVNtool.zip