CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

Kód: QJ1620395
Hlavní řešitel projektu: Ing. Václav David, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Václav David, Ph.D.
Spolupracující organizace:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (Ing. Václav David, Ph.D.)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.)
Výzkumný ústav Silva Taourcy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.)
Rovina, a.s. (Ing. Martina Kleperlíková)
 
Začátek řešení: 2016-04-01
Konec řešení: 2018-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je především posuzování zaniklých rybníků z hlediska potenciálu obnovy a identifikace lokalit pro výstavbu nových malých vodních nádrží v lesních porostech a jejich blízkosti. Dalším cílem je vytvoření metodického postupu pro obnovu a budování vodních nádrží v lesních porostech a softwarového nástroje pro vodohospodářské posuzování profilů obnovovaných či budovaných nádrží. Cíle jsou vytyčeny za účelem zlepšení hospodaření s vodou v krajině, snížení nákladů na budování vodních nádrží v lesních porostech a zvýšení dostupnosti vody pro hašení lesních požárů.

MVNtool

Soubor nástrojů pro platformu ArcGIS pro rychlou analýzu území z pohledu vhodnosti lokalit pro výstavbu malých vodních nádrží. Pro základní zhodnocení stačí vrstvy rastrového DMT a liniové definice potenciálních profilů hrází. Výpočet je prováděn pro různé výšky hráze ve zvoleném kroku s uvažováním pravidelného lichoběžníkového průřezu tělesa hráze, jehož parametry jsou nastaveny uživatelem. Výsledkem jsou geometrické definice zátop pro jednotlivé výšky hráze s přiřazenými atributy zadrženého objemu vody, objemu hráze včetně založení a objemového součinitele jako ukazatele pro zhodnocení profilu.

Sada nástrojů ke stažení zde.

Není potřeba instalovat, po rozbalení archivu je možné přímé spouštění z prostředí ArcGIS

Návod k použití ke stažení zde.