CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Ways of soil erosion protection on the farm level after glyphosate ban

Code: QK1920224
Principal Investigator: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Martin Mistr, Ph.D.)
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Co-operation:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i
(doc. Ing. Jan Mikulka, Csc.)
České vysoké učení technocké v Praze
(doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.)
Mendelova univerzita v Brně
(Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)
 
Start: 2019-01-01
End: 2021-12-31
Research focus: The aim of the project is to design and verify such methods of anti-erosion protection on agricultural holdings that will be effective and realizable without the use of glyphosate and which will not endanger the competitiveness of Czech agriculture. Both the benefits and the negation of the ban on glyphosate use will be identified using newly designed soil protection technologies. In line with the objectives of the Common Agricultural Policies for present and future periods, the anti-erosion effect for the most widespread technologies (meeting GAEC 5) will be assessed and a set of algorithms will be proposed for assessing measures after the regulation of glyphosate use. A methodology will be developed to meet the GAEC standards after 2020 and the updated allowable C-factor limits.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Jiří Holub
  • Ing. Ivan Novotný
  • Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • Ing. Jan Ripl, Ph.D.
  • Ing. Jan Štrobach, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
  • doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
  • Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
  • doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.