CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu

Kód: QK1920224
Hlavní řešitel projektu: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Martin Mistr, Ph.D.)
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i
(doc. Ing. Jan Mikulka, Csc.)
České vysoké učení technocké v Praze
(doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.)
Mendelova univerzita v Brně
(Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)
 
Začátek řešení: 2019-01-01
Konec řešení: 2021-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit takové způsoby protierozní ochrany v zemědělských podnicích, které budou účinné a realizovatelné bez použití glyfosátu a které zároveň neohrozí konkurenceschopnost českého zemědělství. Budou identifikovány přínosy i negativa zákazu použití glyfosátu při použití nově navržených technologií ochrany půdy. V souladu s cíli Společné zemědělské poliltiky pro současné a budoucí období bude vyhodnocen protierozní efekt pro nejrozšířenější technologie (splňující DZES 5) a bude navržena sada algoritmů pro posouzení opatření po zavedení regulace použití glyfosátu. Bude vytvořena metodika pro plnění standardů DZES po roce 2020 a doporučeny aktualizované limity přípustného C-faktoru. Budou navrženy standardy pro MEO a SEO půdu v období 2020+.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Jiří Holub
  • Ing. Ivan Novotný
  • Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • Ing. Jan Ripl, Ph.D.
  • Ing. Jan Štrobach, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
  • doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
  • Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
  • doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.