CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Updating concept of the tolerable soil loss from arable land

Code: SS05010180
Principal Investigator: Ing. Jiří Kapička
Department's Principal Investigator: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Co-operation:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
 
Sweco Hydroprojekt a.s.
 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
 
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
 
Start: 2022-04-01
End: 2024-12-31
Research focus: The aim of the project is to comprehensively define the approach to determine the maximum allowable loss of soil by water erosion with regard to various methods of determination and approaches to its evaluation, maintaining soil production capacity and impacts on water quality, related infrastructure and natural ecosystems. The newly recommended values of permissible loss will be based on the real rate of land loss on agricultural land and on respecting the requirements of sustainable soil, water, agriculture and other aspects. Recommended calculation methods will include a combination of long-term average soil loss and process episodic approaches.

Research team members at the departement:

https://starfos.tacr.cz/en/project/SS05010180?query_code=3ynyaacrgsya#project-main