CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Evaporation

Department's Principal Investigator: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Co-operation:
ČZÚ v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.)
VUV T. G. Masaryka v.v.i. (Ing. Adam Vizina, Ph.D.)
Start: 2019-09-26
End: 2020-09-26
Research focus: The activities of the CTU in Prague are mainly connected with the development of the evaporometer with a focus on the development of a sufficiently robust level measurement with sufficient accuracy.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

ČZÚ v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
  • doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
  • Milan Fischer
VUV T. G. Masaryka v.v.i.
  • Ing. Adam Vizina, Ph.D.

Popis projektu

Vývoj výparoměru schopného dostatečně přesně měřit denní výpar z vodní hladiny. Zároveň zařízení musí být levné a dostatečně robustní pro dlouhodobý provoz. Za tímto účelem bylo zvoleno kombinace 3D tisku s open source elektronikou Arduino.

Výsledky projektu

text