CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(11.04.2023 v 15:09)

HyGIS a ŽP (14.-15.6.2023)

Výpar

Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Spolupracující organizace:
ČZÚ v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.)
VUV T. G. Masaryka v.v.i. (Ing. Adam Vizina, Ph.D.)
Začátek řešení: 2019-09-26
Konec řešení: 2020-09-26
Cíl projektu: Aktivity ČVUT v Praze jsou spojeny především s vývojem vlastního výparoměru se zaměřením na vývoj dostatečně robustního měření hladiny s dostatečnou přesností.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

ČZÚ v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
  • doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
  • Milan Fischer
VUV T. G. Masaryka v.v.i.
  • Ing. Adam Vizina, Ph.D.

Popis projektu

Vývoj výparoměru schopného dostatečně přesně měřit denní výpar z vodní hladiny. Zároveň zařízení musí být levné a dostatečně robustní pro dlouhodobý provoz. Za tímto účelem bylo zvoleno kombinace 3D tisku s open source elektronikou Arduino.

Výsledky projektu

text