CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(15.09.2020 v 08:57)

Pozvánka na konferenci v Pardubicích, 8. října

 

Rozhovor o "Splavené vodě z polí" v čase 51:50


Kalendář akcí
(22.07.2020 v 10:16)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (22.-23.10.2020)

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B613
Telefon:22435 4640
E-mail:dockal
Konzultace:Út 14-15 h, Čt 9-11, jindy po dohodě
Činnost:Pedagogická; vědecká; zástupce pedagogického proděkana pro obory V a Z; člen akademického senátu FSv

Garant předmětů:

Vyučované předměty:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: