CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(15.09.2020 v 08:57)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)
  • Kdo jsem

-   absolvent ČVUT v Praze, oboru Z

-   člen akademické obce, akademického senátu FSv

-   sportovec a táta 2 dětí, které abolvovaly univerzitní školku

Čím se zabývám na pracovišti

-  výzkum a zejména praktické aplikace v oblasti odpadů, rekultivací, klimatické změny a         krajinného inženýrství

-  jako zástupce pedagogického proděkana tu jsem, aby se studentům dostalo toho, co od     školy potřebují

-  rád řeším veškeré se školou související akce - studenti-škole, škola-studentům, studenti     sobě...

Čím se zabývám mimo pracoviště

-  dnes je na prvním místě rodina - žena, dvě děti...

-  ve volném čase sport, cestování, aktivní odpočinek - pod stanem, na kole, na lyžích, na       vodě...

- "jednou skaut, navždy skaut"!