CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(16.10.2017 v 14:25)

K143 zve studenty na jednodenní exkurze - seznam exkurzí pro zimní semestr naleznete zde.

K143 zve studenty na zahraniční kurz s erozní tématikou, který se uskuteční 22.-26.10. na univerzitě ve Vídni


Kalendář akcí
(16.10.2017 v 14:58)

Erozní kurz Vídeň BOKU (22.-26.10.2017)

Experiment "Retence vody v krajině" (25.10.2017)

Exkurze spalovna Malešice (30.10.2017)

Exkurze koupací přírodní biotop Radotín (1.11.2017)

GISday 2017 (15.11.2017)

Odbornost:

hydrologické modelování, GIS analýzy

Disertační práce:

Kvantifikace vlivu liniových opatření na povodňové odtoky

Školitel: Ing. Václav David, Ph.D.

Seznam publikací:

Ke stažení ZDE

MPP - cvičení

Data ke stažení ZDE.

Úkoly pro práci s HEC-HMS.

Data k modelu HBV.

Úkoly pro práci s HBV.