CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(15.09.2020 v 08:57)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

Projekt 2

Code: 143PZ02
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 5
Assessment: Classified credit
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Předmět je koncipován jako předdiplomní projekt. Studenti tedy budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Závěry vzniklé v rámci Projektu 2 budou posluchači veřejně prezentovat, aby měli před dopracováním tématu v rámci bakalářské práce k dispozici i kritické názory a podněty. Podmínkou absolvování předmětu je pravidelná konzultace pokroků na projektu s vedoucím práce.

Lecturers: