CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Státní závěrečné zkoušky
(12.06.2019 v 13:43)

Dne 26. června 2019 se koná státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Informace zde.


News and Events
(9.05.2019 v 13:57)

Calendar
(28.05.2019 v 15:03)

Modely protierozní ochrany

Code: 143PRO
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Classified credit
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Description: Theory of erosion simulation models. Models of erosion process on single slope and catchment. Complex models of runoff, erosion and transport processes. Use of models in decision-making processes and for design of system of erosion protection and erosion measures. Application of USLE2D, Atlas EROZE, WATEM/SEDEM, SMODERP, EROSION3D, WEPP.

Lecturers:

Podklady ke stažení

LS converter software

Data pro cvičení 8 - VN, toky, cesty pro LU

 

Odkaz na model SMODERP a vstupní data