CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Projekt 1

Code: 143PZ01
Year: 3
Obligation: Optional
Credits: 5
Assessment: Credit
Semester: Summer
Responsible lecturer: Ing. Václav David, Ph.D.
Description: V rámci projektu budou studenti zpracovávat studii výstavby malé vodní nádrže spojené s revitalizací drobného vodního toku pod nádrží. Součástí studie bude textová, výpočtová a výkresová část.

Lecturers:

Podmínky udělení zápočtu

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je účast na cvičeních a odevzdání samostatně zpracované studie.

Studie musí být odevzdána do 20.6.2024.

Podklady pro projekt

Zadání

Situace

Hydrodata

Přednášky

Harmonogram

Malé vodní nádrže 

MVN 1

MVN 2

MVN 3

MVN 4

MVN 5

MVN 6

Revitalizace

Revitalizace 1

Revitalizace 2

Revitalizace 3