CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Hydropedologie

Code: 143HYP
Year: 3
Obligation: Obligatory
Credits: 6
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Description: Soil and the environment. Soil genesis, pedogenetic factors. Soil structure and texture. Physical and physiochemical soil properties. Physical, chemical and biological processes in soils. Soil classification. Soil survey and mapping. Soils of the world. Clay minerals, soil chemistry. Hydrostatic and hydrodynamic behaviour of soil water, capillarity. Determination of soil moisture. Flow of water in variably saturated porous media.

Lecturers:

Podklady k předmětu:

Požadavky ke zkoušce z Hydropedologie

Přednášky:

1 - Úvod  
2 - Pedogeneze  
3 - Pedochemie, jílové minerály  
4 - Půdní textura a struktura  
5 - Fyzikální vlastnosti půd, kapilarita  
6 - Potenciál půdní vody, retenční čára  
7 - Voda v půdě - měření vlhkosti  
8 - Proudění vody v pórovitém prostředí  
9 - Matematický popis proudění  
10 - Elementární procesy  
11&12 - Klasifikace půd

Cvičení:

Podmínky získání zápočtu a bezpečnost práce  
Návody ke cvičení 1 (aktualizace 15.10.15)  
Laboratoře 1 - graf čáry zrnitosti  
Laboratoře 1 - trojúhelníkový diagram zrnitosti  
Laboratoře 1- Kalibrace hustoměru Casagrande  
Návody ke cvičení 2 (aktualizace 7.10.19)  
Formulář měření retenční čáry  
Návody ke cvičení 3 (aktualizace 13.09.16) 
Návody ke cvičení 4 (aktualizace 2.12.19) 
Klasifikace výsledků půdní chemie  
Doporučení pro psaní technické zprávy  
Vzor zprávy o půdních charakteristikách (aktualizace 30.11.2023)
Vzor zprávy pro zdigitalizovanou část laboratoře 4 - vlhkostní čidla (aktualizace 9.11.20)
Výřez pedologické mapy Jizerské hory  
Výřez pedologické mapy Berounka  
Výřez pedologické mapy Stropnice  
Výřez pedologické mapy Šumava  
Výřez pedologické mapy České Švýcarsko  
Výřez pedologické mapy Blanice  
Výřez pedologické mapy Nučice  
Výřez pedologické mapy Broumov
Výřez pedologické mapy Kokořínsko
Čára zrnitosti - laboratoře 1 (video ke stažení)  
 
 
 

Laboratorní cvičení (lab 4) digitálně (součást technické zprávy)

část 1 - měření vlhkosti digitálním čidlem v květináči a zpracování dat v MS Excel

část 2 - výtopa a drenáž v nádobě s pískem a zpracování dat v MS Excel (není aktuální)

Výpočtové cvičení (lab 6) digitálně (doc. Šanda):

Teorie k výpočtovým příkladům

Záznam výkladu teorie k výpočtům a výklad k příkladu č. 1 (MS Teams)

Příklad ke zk. č 1 (bude vždy) - nasycené proudění v půdním bloku

Příklad ke zk. č 2 (bude jedna z níže uvedených možností):

- stanovení směrů proudění a potenciálů půdní vody (A-tenzometry)

- B-bilance vody v půdním profilu, C-infiltrace vody do půdy   |   výpočtové příklady-excel

 

Výpočtové cvičení (lab 6) digitálně (doc. Sněhota):

Cvičení 6 - výpočet příkladů (na Sharepointu pro studenty aktuálního ročníku)