CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Groundwater Hydraulics

Code: 143HPVO
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 5
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Description: Classification of aquifers. Fundamental principles of water flow in saturated porous media. Darcy’s equation. The Dupuit approximation. Unconfined flow in aquifer, well hydraulics. Unsteady flow in aquifers. Numerical modelling of steady and unsteady groundwater flow, boundary conditions. Methods of hydraulic conductivity determination.

Lecturers:

Podklady k předmětu

Přednášky:

1. Úvod do tématu podzemní vody

2Základní pojmy, definice vlastností

3Darcyho zákon, hydraulická vodivost, propustnost, transmisivita, storativita

4. Rovnice proudění, Dupuitovy postuláty, průsak blokem zeminy

5. Numerické modelování

6. Průsak hrází, proudění v kolektorech a mezi kolektory

7Studna, soustavy studní

8. Neustálené proudění a inverzní úloha

9. Datování podzemních vod

10. Opakování

 

Přiručka pro modelování v GW-Vistas (Princ T., 2022)

 

Výukové video: Udržitelnost podzemní vody, ČVUT 2022

 

Literatura:

[1] Valentová, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: ČVUT, 2018

[2] Freeze, R.A. and Cherry R.A.: Groundwater, Prentice-Hall, 1979