CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Hydraulika podzemní vody

Kód předmětu: 143HPVO
Ročník: 5
Míra povinnosti: Povinný
Kredity: 5
Zakončení: Zkouška
Semestr: Zimní
Garant: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Náplň předmětu: Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

Předmět učí:

Podklady k předmětu

Přednášky:

1. Úvod do tématu podzemní vody

2Základní pojmy, definice vlastností

3Darcyho zákon, hydraulická vodivost, propustnost, transmisivita, storativita

4. Rovnice proudění, Dupuitovy postuláty, průsak blokem zeminy

5. Numerické modelování

6. Průsak hrází, proudění v kolektorech a mezi kolektory

7Studna, soustavy studní

8. Neustálené proudění a inverzní úloha

9. Datování podzemních vod

10. Opakování

 

Přiručka pro modelování v GW-Vistas (Princ T., 2022)

 

Výukové video: Udržitelnost podzemní vody, ČVUT 2022

 

Literatura:

[1] Valentová, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: ČVUT, 2018

[2] Freeze, R.A. and Cherry R.A.: Groundwater, Prentice-Hall, 1979