CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Code: SS01020052
Principal Investigator: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Department's Principal Investigator: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Co-operation:
Česká zemědělská univerzita v Praze (doc. Ing. Martin Hanel Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Adam Vizina Ph.D.)
HANKA MOCHOV s.r.o. (Ing. Petr Hanka)
Start: 2020-04-01
End: 2024-03-31
Research focus: First objective of the project is a classification of the CR territory with respect to potential utility of irrigation and available water in present and future climate considering terrain morphology, soil characteristics, drought risk and rainfall variability, taking into account estimated volume of available water. Options for small water retention in the landscape for different irrigation system sizes will be assessed as well. Second objective is a design and implementation of irrigated soil water regime monitoring system as a tool for optimization of irrigation systems and water resources management.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Jméno řešitele
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • Jméno řešitele
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
  • Ing. Martina Peláková
HANKA MOCHOV s.r.o.
  • Ing. Libor Čásenský