CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Code: SS01020052
Principal Investigator: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Co-operation:
Česká zemědělská univerzita v Praze (prof. Ing. Martin Hanel Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Adam Vizina Ph.D.)
HANKA MOCHOV s.r.o. (Ing. Petr Hanka)
Start: 2020-04-01
End: 2024-03-31
Research focus: First objective of the project is a classification of the CR territory with respect to potential utility of irrigation and available water in present and future climate considering terrain morphology, soil characteristics, drought risk and rainfall variability, taking into account estimated volume of available water. Options for small water retention in the landscape for different irrigation system sizes will be assessed as well. Second objective is a design and implementation of irrigated soil water regime monitoring system as a tool for optimization of irrigation systems and water resources management.

Research team members at the departement:

MENU:

Výsledky projektu

Vybrané výsedky projektu jsou publikovány jako veřejné a jsou rozděleny podle následující struktury

Další řešitelé:

Česká zemědělská univerzita v Praze
  • prof. Martin Hanel
  • doc. Michal Kuráž, Ph.D
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • prof. Mroslav Trnka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
  • Ing. Adam Vizina, Ph.D.
HANKA MOCHOV s.r.o.
  • Ing. Petr Hanka
  • Ing. Libor Čásenský