CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Nabídka práce v AOPK
(4.08.2022 v 10:46)

Agentura ochrany a přírody České republiky hledá zaměstnance na pracovní pozici Vohohospodář (1312) na ústředí AOPK ČR (Praha, Chodov) v oddělení péče o vodní ekosystémy na dobu určitou do 31.12.2026 v rámci projektu "Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu". Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(11.04.2022 v 14:36)

HyGIS a ŽP (6.6.-7.6.2022)

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Kód: SS01020052
Hlavní řešitel projektu: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Česká zemědělská univerzita v Praze (doc. Ing. Martin Hanel Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Adam Vizina Ph.D.)
HANKA MOCHOV s.r.o. (Ing. Petr Hanka)
Začátek řešení: 2020-04-01
Konec řešení: 2024-03-31
Cíl projektu: Prvním cílem projektu je kategorizace území ČR z hlediska potenciálního účinku závlah a dostupnosti vody pro jejich účely v současném a budoucím klimatu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry ohrožení suchem a variability srážek a na základě určení dostupných zdrojů závlahové vody. Hodnoceny budou i možnosti zadržení vody v krajině na různých velikostech a typech závlahových soustav. Druhým cílem je návrh a implementace systému monitoringu režimu vody v půdě pod závlahou, jako nástroje pro optimalizaci závlahových soustav a hospodaření s vodními zdroji.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Jméno řešitele
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • Jméno řešitele
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
  • Ing. Martina Peláková
HANKA MOCHOV s.r.o.
  • Ing. Libor Čásenský