CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(18.06.2024 v 10:35)

Státní závěrečné zkoušky oboru WEE na K143 se konají dne 24.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na K143 se konají dne 25.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.05.2024 v 17:10)

Účastníme se řešení výzkumného projektu TAČR, v rámci kterého budeme vyhodnocovat vliv požáru v NP České Švýcarsko na hydrologický režim.

Společně s kolegy z Biologického centra AV ČR, Geologického ústavu AV ČR a ČGS jsme byli úspěšní s návrhem projektu "Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace". Chcete-li se na  výzkumu podílet, neváhejte kontaktovat Davida Zumra (david.zumr@cvut.cz).

 

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Kód: SS01020052
Hlavní řešitel projektu: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Česká zemědělská univerzita v Praze (prof. Ing. Martin Hanel Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Adam Vizina Ph.D.)
HANKA MOCHOV s.r.o. (Ing. Petr Hanka)
Začátek řešení: 2020-04-01
Konec řešení: 2024-03-31
Cíl projektu: Prvním cílem projektu je kategorizace území ČR z hlediska potenciálního účinku závlah a dostupnosti vody pro jejich účely v současném a budoucím klimatu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry ohrožení suchem a variability srážek a na základě určení dostupných zdrojů závlahové vody. Hodnoceny budou i možnosti zadržení vody v krajině na různých velikostech a typech závlahových soustav. Druhým cílem je návrh a implementace systému monitoringu režimu vody v půdě pod závlahou, jako nástroje pro optimalizaci závlahových soustav a hospodaření s vodními zdroji.

Projekt za katedru řeší:

MENU:

Výsledky projektu

Vybrané výsedky projektu jsou publikovány jako veřejné a jsou rozděleny podle následující struktury

Další řešitelé:

Česká zemědělská univerzita v Praze
  • prof. Martin Hanel
  • doc. Michal Kuráž, Ph.D
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • prof. Mroslav Trnka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
  • Ing. Adam Vizina, Ph.D.
HANKA MOCHOV s.r.o.
  • Ing. Petr Hanka
  • Ing. Libor Čásenský