CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Kód: SS01020052
Hlavní řešitel projektu: Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Česká zemědělská univerzita v Praze (doc. Ing. Martin Hanel Ph.D.)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Adam Vizina Ph.D.)
HANKA MOCHOV s.r.o. (Ing. Petr Hanka)
Začátek řešení: 2020-04-01
Konec řešení: 2024-03-31
Cíl projektu: Prvním cílem projektu je kategorizace území ČR z hlediska potenciálního účinku závlah a dostupnosti vody pro jejich účely v současném a budoucím klimatu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry ohrožení suchem a variability srážek a na základě určení dostupných zdrojů závlahové vody. Hodnoceny budou i možnosti zadržení vody v krajině na různých velikostech a typech závlahových soustav. Druhým cílem je návrh a implementace systému monitoringu režimu vody v půdě pod závlahou, jako nástroje pro optimalizaci závlahových soustav a hospodaření s vodními zdroji.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Jméno řešitele
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • Jméno řešitele
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
  • Ing. Martina Peláková
HANKA MOCHOV s.r.o.
  • Ing. Libor Čásenský