CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(13.02.2019 v 11:54)

Calendar
(13.02.2019 v 11:51)

Ing. David Zumr, Ph.D.

Function: Academic staff
Room:B608
Phone:22435 4774
E-mail:david.zumr
Consultations:dohodou
Activity:Simulační modely a popis preferenčního proudění v půdním prostředí, srážko odtokové procesy na malých povodích, monitorování eroze půdy, elektrická resistivní tomografie.

Courses:

Projects:

Personal pages: