CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Státní závěrečné zkoušky
(12.06.2019 v 13:43)

Dne 26. června 2019 se koná státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Informace zde.


News and Events
(9.05.2019 v 13:57)

Calendar
(28.05.2019 v 15:03)

Ing. David Zumr, Ph.D.

Function: Academic staff
Room:B608
Phone:22435 4774
E-mail:david.zumr
Consultations:dohodou
Activity:Simulační modely a popis preferenčního proudění v půdním prostředí, srážko odtokové procesy na malých povodích, monitorování eroze půdy, elektrická resistivní tomografie.

Courses:

Projects:

Personal pages: