CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Předání BP a DP
(18.02.2020 v 12:22)

Dne 25. února 2020 v 10:00 hod. v B 683 budou předána zadání bakalářských a diplomových prací.


Aktuality
(25.02.2020 v 12:50)

Druhý ročník studentské konference Workshop on soil physics and landscape hydrology na témata krajinné hydrologie, půdní fyziky, aplikace simulačních modelů a metod dálkového průzkumu  proběhne 9. - 11.3. 2020 v Desné v Jizerských horách. Další informace zde.

 

Děkujeme Ing. Schwarzové za "Exkurzi do budovy ČSOB v Praze"!

Atraktivní nabídka zapojení do mezinárodní spolupráce formou diplomové práce.

 


Kalendář akcí
(25.02.2020 v 12:53)

Workshop on soil physics and landscape hydrology v Desné v Jizerských horách (9. - 11.3. 2020)

Moderní nástroje pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany v rámci pozemkových úprav (28.11.2019)

 

doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B673
Telefon:22435 3739
E-mail:martin.sanda
Konzultace:dle dohody
Činnost:Hydrologie povodí se zaměřením na preferenční proudění vody v mělkém horském půdním profilu. Hydrologie horských mokřadů s návrhem revitalizačních technických opatření v krajině. Automatické digitální monitorování hydrologických a klimatických veličin. Využití stabilních izotopů v hydrologii. Měření stabilních izotopů vodíku a kyslíku pomocí laserové spektroskopie. Využití geofyzikálních metod pro popis struktury půdních a horninových vrstev. Matematické modelování šíření vody a kontaminantů v nasycené a nenasycené zóně.

Garant předmětů:

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: