CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(14.10.2020 v 14:31)

O projektu CAMARO, ale také o našich studentech a možnostech spolupráce...

Podcast - rozhovor s Tomášem Dostálem, vedoucím katedry

 

Fandíte GISu tak jako my na K143?

Do 30. 10. máte šanci se přihlásit na ESRI konferenci

4 . - 5. listopadu - online a zdarma - pro studenty, pedagogy, ...

 

 

 

 

 

 


Kalendář akcí
(22.07.2020 v 10:16)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (22.-23.10.2020)

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B680
Telefon:22435 4748
E-mail:michal.snehota
Konzultace:Po domluvě emailem
Činnost:Výzkum pohybu vody a látek v půdě a jiných porovitých materiálech. Vývoj metod měření hydraulických charakteristik heterogenních půd. Neinvazivní metody pro vizualizaci proudění vody a transportu látek v pórovitém prostředí (neutronové snímkování, rentgenová tomografie, MRI). Matematické modelování proudění vody a transportu látek v půdním prostředí.

Garant předmětů:

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: