CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(22.11.2020 v 15:06)

We are looking for a doctoral candidate (PhD student) who would join our team and work with us to observe the principles of microplastic (MiP) movement in agricultural fields. Information here.


Calendar
(22.11.2020 v 15:06)

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

Function: Academic staff
Room:B680
Phone:22435 4748
E-mail:michal.snehota
Consultations:Po domluvě emailem
Activity:Výzkum pohybu vody a látek v půdě a jiných porovitých materiálech. Vývoj metod měření hydraulických charakteristik heterogenních půd. Neinvazivní metody pro vizualizaci proudění vody a transportu látek v pórovitém prostředí (neutronové snímkování, rentgenová tomografie, MRI). Matematické modelování proudění vody a transportu látek v půdním prostředí.

Garant of subjects:

Courses:

Principal Investigator:

Projects:

Personal pages: