CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

GISday 2017 - anotace přednášek

16-19 hod - místnost C223


Ing. Pavel Bozděch, obchodní manažer GEFOS a.s. - zastoupení Leica Geosystems AG pro ČR

GEFOS a.s. je jednou z největších geodetických firem v ČR, jejíž součástí je i zastoupení prémiového výrobce měřických technologií Leica Geosystems.

Workshop laserového skenování - předvedení multistanice, což je totální stanice, fotogrammetrická stanice a skener v jednom jediném přístroji. Při workshopu přímo na místě něco změříme, nafotíme, naskenujeme, zobrazíme a zpracujeme výsledky, a ukážeme si, jak se s takovými daty dá pracovat a na co se dají využít.


Tomáš Slavkovský, Marketing Manager Melown Technologies SE

anotace přednášky bude doplněna

Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu

Věnuje se získávání dat státní správy, následně je zpracovává a analyzuje pro použití v médiích. Zaměřuje se na kriminalitu, dopravu a hazard.
 
Působil jako datový novinář ve vydavatelství Economia, nyní připravuje analýzy pro Český rozhlas. Je zakládajícím členem sdružení Otevřená GeoInfrastruktura.
 
Ve své přednášce s názvem "Zločin, volby i chudoba. Co obnáší práce GISáka v rádiu?" představí ty nejzajímavější ukázky práce datového oddělení za poslední měsíce.

Matěj s rodiči, zakladatelé charitativního projektu MAAPPI

Jsem Matěj, trpím autismem. Miluju metro, tramvaje a trolejbusy. A maluju. Mapy. Proto MAPPI, nová značka, která bude přenášet motivy map od Matěje na různé produkty. Zisk z prodeje těchto věcí se bude vracet zpátky do pomoci dalším autistům, do témat spojených s asistenty, diagnostikou atd.
 
anotace přednášky bude doplněna

Mgr. Matěj Soukup, datový analytik Institutu plánování a rozvoje města Prahy

Co nám prozrazují data z mobilních telefonů o lidech v Praze a další geonovinky z IPR.
 
Lokalizační data z mobilní sítě mohou poskytnout unikátní informace o pohybech, chování a zvycích statísíců lidí vyskytujících se každý den na území Prahy. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tato data pořídil a začal aktivně používat ve svých agendách. Přednáška bude pojednávat o výhodách i úskalích těchto dat, o webové aplikaci Dynamika obyvatelstva, která výstupy z nich zpřístupňuje široké veřejnosti, a dalších novinkách z dílny IPR.

pplk. Ing. Vojtěch Bravenec, GIS specialista Policejního prezidia ČR

Přednáška s názvem "Lidský faktor Geografického informačního systému Policie ČR“ bude pojednávat o významu personální práce a znalostí pracovníků Policie ČR při realizaci výsledků implementace geoinformačních technologií v  této organizaci.

kpt. Ing. Pavel Špulák, specialista GIS, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Po vědeckopedagogické práci na vysokých školách a v ústavech AV ČR nastoupil v roce 2005 na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru. Z počátku se zde věnoval ochraně obyvatelstva a zejména atmosférickému šíření nebezpečných látek při mimořádných událostech. Na tuto svou práci navázal prací v oblasti GIS. Programovací jazyky: Java, Python, JavaScript, HTML5, CSS3. Databáze: Oracle a PostgreSQL. GIS: produkty firmy ESRI.
 
Příspěvek, který se bude zabývat tématem "GIS a Hasičský záchranný sbor České republiky" podá stručný přehled o různých možnostech využití geografických informačních systémů při plnění úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky. Po úvodním seznámení s posláním HZS ČR a jeho pohledem na GIS seznámí posluchače s Centrálním datovým skladem, který tvoří datovou základnu HZS ČR a IZS, dále s různými klientskými a serverovými aplikacemi, které tvoří součást ekosystému GIS u HZS ČR a umožňují využívat data a nástroje GIS co nejširšímu spektru uživatelů. Posluchači budou též seznámeni s využitím GIS při řešení reálných i cvičných mimořádných událostí.