CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

GISday 2018 - přednášky

14.11. - 16:30 - FSv ČVUT v Praze - místnost D1122


Ing. Michal Reinštein, Ph.D.,Chief Scientist společnosti SpaceKnow Inc., odborný asistent na Katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze

SpaceKnow, jeden ze tří nejnadějnějších českých startupů (založen v Silicon Valley) dle časopisu Forbes, analyzuje data ze satelitních snímků a staví nad nimi nové obchodní modely.

Přednáška s názvem Geospatial Artificial Intelligence: Deep Neural Networks for Automated Analysis of Satellite Imagery bude přednesena v českém jazyce.

In this talk we’ll demonstrate how SpaceKnow exploits the state-of-the-art deep learning techniques and the latest cloud technologies to generate insights and provide a global geospatial intelligence. SpaceKnow has developed a proprietary, scalable platform and frameworks enabling a reproducible multi-GPU training and a massively parallelized prediction. We perform data fusion of multiple distinct modalities like multispectral optical satellite imagery with radar data for many applications. Our production system is a single-point access to the world’s largest satellite providers, including DigitalGlobe, Airbus, and Planet, offering near real-time, on-demand analytics through APIs and a web interface.


Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu

Věnuje se získávání dat státní správy, následně je zpracovává a analyzuje pro použití v médiích. Zaměřuje se na kriminalitu, dopravu a hazard.

Působil jako datový novinář ve vydavatelství Economia, nyní připravuje analýzy pro Český rozhlas. Je zakládajícím členem sdružení Otevřená GeoInfrastruktura.

Obsahem přednášky bude téma jaké má využití GIS při práci médií, budou předvedeny konkrétní aplikace jako například volby 2018, počasí, zemědělské dotace a další.


Petr Lněnička, jednatel společností SURVIA s.r.o. a Vertical Images s.r.o.

DRONY - legislativa a jejich uplatnění v praxi
 
V přednášce bude krátce představena současná a budoucí legislativa řešící provoz bezpilotních letadel. Poté bude na praktických příkladech ukázáno jejich využití od aplikací v zemědělství až po průmysl a geodézii. Přímo na místě bude předvedeno i několik různých typů bezpilotních letadel a senzorů, které nejčastěji používají firmy SURVIA a Vertical Images v každodenním provozu.

mjr. Ing. Petr Jilek, vedoucí Oddělení geografického zabezpečení Praha, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Geografické zabezpečení a GIS v Armádě České republiky (AČR)
 
Přednáška pojedná o úkolech a standardní produkci Geografické služby AČR, a dále o přímém geografickém zabezpečení doma i v zahraničí. Příkladem jsou zabezpečení vojenské přehlídky 2018, nebo mise v Afghánistánu. Dále se na konkrétních příkladech zaměří na používaný GIS a na standardizaci v rámci NATO.

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., geoinformatik Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální - HOK, KHS Libereckého kraje

GIS pomáhá v práci hygieniků, kteří ochraňují naše zdraví - tři příklady o tom, co mají geografie, GIS a veřejné zdraví společného
 
Geografické informační systémy jsou geografické, protože pracují s prostorovými daty. Také lidé se vystavují v geografickém prostoru různým vlivům ohrožující jejich zdraví. Cílem příspěvku je na třech příkladech poukázat na možnosti a výhody GIS v práci krajských hygienických stanic a demonstrovat zkušenosti spolupráce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci a Technické univerzity v Liberci při začleňování metod a nástrojů „digitální geografie“ do činností orgánu ochrany veřejného zdraví.
 
První příklad se věnuje epidemii, kdy je nutné mít data co nejrychleji k popisu možného vehikula a k zisku informace o šíření onemocnění v inkriminované oblasti. Druhý příklad je zaměřen na zpracování dat z měření ovzduší, kdy se data zpracovávají po skončení kampaně a cílem je zisk analytického pohledu. Třetí příklad pak řeší zpracování dat z měření hluku, která jsou při činnosti krajských hygienických stanic získávána kontinuálně a jsou využívána k popisu expozice hlukem v čase v území kraje.
 
Příspěvek se zamýšlí i nad udržitelností aplikace GIS touto formou v rámci práce orgánu ochrany veřejného zdraví.