CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací

1)      Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě

2)      Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě

3)      Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)

4)      Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)

5)      Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)

6)      Zelené fasády (ve spolupráci s UCEEB)

Výzkumné projekty

 

Ukončené

2014 - dosud         GAČR 14-03691S - "Izotermické a neizotermické proudění vody a transport látek v pórovitém prostředí v blízkosti nasycení"

2008 - 2012           GAČR GA103/08/1552 - "Proudění vody a transport rozpuštěných látek v pórovitém prostředí za přítomnosti nespojité plynné fáze", období řešení  (hlavní řešitel)

2011 - 2014           TAČR TA01021844 "Vícebodový automatický diskový infiltrometr a metodika měření pro rutinní stanovení infiltrační schopnosti půd v terénu", období řešení 2011-2014. (hlavní řešitel koordinátor)

2005 - 2007             MŠMT1K05024 - "Vliv uzavřeného vzduchu na preferenční proudění a transport škodlivých látek v heterogenních půdách" období řešení 2005-2007 (klíčová osoba projektu)

Publikace

http://www.researchgate.net/profile/Michal_Snehota