CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Transportní procesy

Code: 143YTPR
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Exam
Semester: Summer
Responsible lecturer: prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Description: Prostředí a procesy ovlivňující kvalitu podpovrchové vody. Teorie proudění a transportu rozpuštěných látek pod zemským povrchem. Popis pohybu vody v půdě. Mísitelné proudění, konzervativní proudění, advekce, disperze, charakteristiky disperze. Popis základních chemických reakcí, rovnovážné a kinetické modely. Heterogenita a variabilita charakteristik. Modelování transportních procesů.

Lecturers:

Podmínky pro splnění zápočtu

Podklady ke stažení:

Cvičení 2 - retenční čára - prezentace

Cvičení 3 - hydraulická vodivost - prezentace

Cvičení 4 - Hydrus1D úvod - prezentace

Cvičení 5/6 - Hydrus1D úloha - data

Cvičení - Hydrus 2D - shrnutí teoriezadání skládka, rozšíření úlohy