CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Transportní procesy

Code: 143YTPR
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Exam
Semester: Summer
Responsible lecturer: prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Description: Prostředí a procesy ovlivňující kvalitu podpovrchové vody. Teorie proudění a transportu rozpuštěných látek pod zemským povrchem. Popis pohybu vody v půdě. Mísitelné proudění, konzervativní proudění, advekce, disperze, charakteristiky disperze. Popis základních chemických reakcí, rovnovážné a kinetické modely. Heterogenita a variabilita charakteristik. Modelování transportních procesů.

Lecturers:

Podmínky pro splnění zápočtu

Podklady ke stažení:

Cvičení 2 - retenční čára - prezentace

Cvičení 3 - hydraulická vodivost - prezentace

Cvičení 4 - Hydrus1D úvod - prezentace

Cvičení 5/6 - Hydrus1D úloha - data

Cvičení 7 - náhodná procházka- prezentace, data

Cvičení - Hydrus 2D: