CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Využití nových půdoochranných technologií v zemědělské praxi

Kód: QK22010261
Hlavní řešitel projektu: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Ivan Novotný Ph.D.)
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Spolupracující organizace:
ČVUT v Praze Fsv (doc. Ing. Josef Krása Ph.D.)
AGRA Řisuty s.r.o. (Ing. Vítězslav Krček Ph.D.)
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo (Ing. Lukáš Jurečka)
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší (Martin Janecký)
Začátek řešení: 2022-01-01
Konec řešení: 2025-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je: sestavit metodiku ověřování půdoochranného účinku zvolených technologií pěstování plodin přímo v provozních podmínkách, navrhnout a ověřit takové způsoby protierozní ochrany v zemědělských podnicích, které budou účinné, šetrné k životnímu prostředí a které zároveň neohrozí konkurenceschopnost českého zemědělství, zlepšit způsoby hospodaření ve spolupracujících podnicích přenosem výsledků do operační skupiny a demonstračních farem, ověřené postupy prezentovat zemědělské praxi i odborné komunitě a dotčeným orgánům státní správy.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Martin Mistr Ph.D.
  • Mgr. Věra Kolbabová
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
  • Ing. Jan Devátý Ph.D.
  • doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál Dr.
  • Ing. Martin Neumann Ph.D.