CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR

Kód: TJ02000234
Hlavní řešitel projektu: Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (Mgr. Hana Beitlerová)
Sweco Hydroprojekt a.s. (Ing. Stanislava Bosáková)
Začátek řešení: 2019-06-01
Konec řešení: 2021-05-31
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je odvození konzistentních datových podkladů o půdách na území celé ČR. Jedná se zejména o plošně celistvé vrstvy zrnitostí a hydropedologických vlastností. Dalším cílem je soustředění dostupných měření hydraulických vlastností půd a jejich rozšíření a validace terénním měřením v rozsahu odpovídajícím době trvání projektu. Odvozené datové produkty budou v rámci projektu publikovány formou certifikované mapy a odborné veřejnosti poskytnuty na mapovém portálu. Zveřejnění těchto plošně i kvalitativně konzistentních dat bude přínosem pro projektanty KPÚ, protipovodňové a protierozní ochrany, odborníky státní správy i vědecké pracovníky v environmentálních oborech.

Projekt za katedru řeší:

Hlavní řešitelský tým FSv ČVUT:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
 • Ing. Petr Kavka, Ph.D.
 • Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.

Další řešitelé:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Mgr. Hana Beitlerová
 • Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
 • Ing. Štěpán Marval
 • Ing. Jiří Kapička
Sweco Hydroprojekt a.s.
 • Ing. Stanislava Bosáková
 • Ing. Monika Povýšilová
 • Ing. Klára Kačenová
 • Ing. Vladimír Burian