CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Nabídka práce v AOPK
(4.08.2022 v 10:46)

Agentura ochrany a přírody České republiky hledá zaměstnance na pracovní pozici Vohohospodář (1312) na ústředí AOPK ČR (Praha, Chodov) v oddělení péče o vodní ekosystémy na dobu určitou do 31.12.2026 v rámci projektu "Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu". Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(11.04.2022 v 14:36)

HyGIS a ŽP (6.6.-7.6.2022)

Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR

Kód: TJ02000234
Hlavní řešitel projektu: Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (Mgr. Hana Beitlerová)
Sweco Hydroprojekt a.s. (Ing. Stanislava Bosáková)
Začátek řešení: 2019-06-01
Konec řešení: 2021-05-31
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je odvození konzistentních datových podkladů o půdách na území celé ČR. Jedná se zejména o plošně celistvé vrstvy zrnitostí a hydropedologických vlastností. Dalším cílem je soustředění dostupných měření hydraulických vlastností půd a jejich rozšíření a validace terénním měřením v rozsahu odpovídajícím době trvání projektu. Odvozené datové produkty budou v rámci projektu publikovány formou certifikované mapy a odborné veřejnosti poskytnuty na mapovém portálu. Zveřejnění těchto plošně i kvalitativně konzistentních dat bude přínosem pro projektanty KPÚ, protipovodňové a protierozní ochrany, odborníky státní správy i vědecké pracovníky v environmentálních oborech.

Projekt za katedru řeší:

Hlavní řešitelský tým FSv ČVUT:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
 • Ing. Petr Kavka, Ph.D.
 • Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.

Další řešitelé:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Mgr. Hana Beitlerová
 • Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.
 • Ing. Štěpán Marval
 • Ing. Jiří Kapička
Sweco Hydroprojekt a.s.
 • Ing. Stanislava Bosáková
 • Ing. Monika Povýšilová
 • Ing. Klára Kačenová
 • Ing. Vladimír Burian