CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(11.04.2023 v 15:09)

HyGIS a ŽP (14.-15.6.2023)

Kvantifikace účinků revitalizačních opatření v povodí pomocí hydraulických a hydrologických přístupů

Kód: SGS10/240/OHK1/3T/11
Hlavní řešitel projektu: Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: ,
Spolupracující organizace: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky
Začátek řešení: 2010-01-01
Konec řešení: 2012-12-31
Cíl projektu: Cílem navrhovaného projektu je vypracování metodiky umožňující analýzu a kvantifikaci retenčního účinku různých revitalizačních opatření a opatření v krajině s využitím exaktních metod hydrologického a hydraulického modelování procesů v povodí. Navrhovaný metodický přístup má za cíl umožnit v podobě výsledků modelových analýz kvalifikované porovnání různých variant revitalizačních úprav z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Petr Valenta, CSc.
  • doc. Dr. Ing Pavel Fošumpaur
  • Ing. Daniel Myslivec
  • Ing. Ján Šepeľák
  • Ing. Jitka Danišková
  • Ing. Petra Kopecká
  • Ing. Eva Rosenbergová
  • Ing. Jana Trachtová
  • Ing. Soukupová Julie

Výsledky projektu

2010

DVOŘÁKOVÁ, T., et al. Porovnání způsobů navrhování, realizace a celkové koncepce revitalizací vodních toků v ČR a SRN na lokální úrovni. In: Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích. Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích, Teplice, 2010-10-04/2010-10-06. Praha: Povodí Ohře, 2010. pp. 180-183.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Hydraulické a hydrologické přístupy ke stanovení retenční kapacity říční nivy. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 134-141. ISBN 978-80-01-04614-2.

2011

DANIŠKOVÁ, J. Studie vlivu revitalizace toku na transformační funkci údolní nivy. Praha: 2011. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

DOSTÁL, T., et al. Odhady retenčního potenciálu říčních niv. Vodní hospodářství. 2011, 2011(11), 418-422. ISSN 1211-0760.

FOŠUMPAUR, P. and P. KOPECKÁ. Kvantifikace retenčního potenciálu opatření v krajině. In: CABADAJ, C. and P. DUŠIČKA, eds. Sympózium hydrotechnikov 2011, zborník prednášok. Sympózium hydrotechnikov 2011, Kokava nad Rimavicou, 2011-09-12/2011-09-13. Bratislava: Stavebna fakulta STU, 2011. pp. 67-74. ISBN 978-80-227-3593-3.

NETOPILOVÁ, E. Studie retenčních účinků nivy Blanice. Praha: 2011. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze.

PITHART, D., et al. Ekosystémové služby přirozené a transformované říční nivy. Veronica. 2011, 25(2), 10-11. ISSN 1213-0699.

ROSENBERGOVÁ, E. Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě. Praha: 2011. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Floodplains as Part of Flood Prevention and Conservation System. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 13, 2011 (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, 2011-04-03/2011-04-08. Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2011. pp. 100. Geophysical Reasearch Abstracts. ISSN 1029-7006.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Quantification of the effects of revitalization measures in catchments using hydraulic and hydrologic methods. In: Workshop 2011. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. pp. 1-9.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Vliv charakteristik říčních niv na průchod extrémních průtoků. In: Říční krajina 7. Říční krajina 7, Olomouc, 2011-10-05/2011-10-07. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. pp. 197-202. ISBN 978-80-904685-7-3.

WEYSKRABOVÁ, L. Retenční potenciál údolních niv - Odborná studie k rozpravě v doktorském studiu. Praha: 2011. Doctoral Minimum. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

2012

DOSTÁL, T. Doporučení postupu a výběru vhodné metody pro posouzení retenčního efektu nivy v konkrétních podmínkách. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 67. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Charakteristiky nivy důležité pro využití jejího retenčního potenciálu. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 88-89. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Procesy, které se uplatňují při retenčním působení niv. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 74-87. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Retenční kapacita říčních niv. In: Vodní toky 2012. Vodní toky 2012, Hradec Králové, 2012-11-27/2012-11-28. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2012. pp. 168-173. ISBN 978-80-7458-029-1.

DOSTÁL, T., et al. Retention and Flood Control Effect of Floofplains. In: MADER, H. and J. KRAML, eds. 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. 9th International Symposium on Ecohydraulics, Vídeň, 2012-09-17/2012-09-21. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien, 2012. ISBN 978-3-200-02862-3.

FOŠUMPAUR, P. and P. KOPECKÁ. Kvantifikace retenčního potenciálu revitalizace Stružnického potoka. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina 2012. Voda a krajina 2012, Praha, 2012-09-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 135-142. ISBN 978-80-01-05107-8.

KOPECKÁ, P. Revitalizace Stružnického potoka. 2012. Master Thesis.

PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. ISBN 978-80-260-3697-5.

PITHART, P., et al. Transformace vodních toků a říčních niv. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 17-23. ISBN 978-80-260-3697-5.

VALENTOVÁ, J., et al. Hydraulic analysis of measures for flood mitigation in floodplain. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 14, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2012, Vídeň, 2012-04-22/2012-04-27. Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2012. pp. 1. Geophysical Research Abstracts. ISSN 1607-7962.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Comparison of Available Measures for Increasing Floodplain Retention Capacity. Littera Scripta. 2012, 5(1), 247-261. ISSN 1802-503X.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Modelování průchodu extrémních průtoků říční nivou. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Košice, 2012-05-22/2012-05-25. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-80-553-0904-0.

WEYSKRABOVÁ, L. Hydraulické posouzení protipovodňových účinků revitalizačních opatření v údolních nivách. In: KAVKA, P., et al., eds. Vodohospodářské fórum 2012. Vodohospodářské fórum, Brandýs nad Labem, 2012-06-18/2012-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 53. ISBN 978-80-01-05066-8.