CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(18.06.2024 v 10:35)

Státní závěrečné zkoušky oboru WEE na K143 se konají dne 24.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na K143 se konají dne 25.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.05.2024 v 17:10)

Účastníme se řešení výzkumného projektu TAČR, v rámci kterého budeme vyhodnocovat vliv požáru v NP České Švýcarsko na hydrologický režim.

Společně s kolegy z Biologického centra AV ČR, Geologického ústavu AV ČR a ČGS jsme byli úspěšní s návrhem projektu "Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace". Chcete-li se na  výzkumu podílet, neváhejte kontaktovat Davida Zumra (david.zumr@cvut.cz).

 

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

SHui - Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems

Kód: 773903 (Shui)
Hlavní řešitel za katedru: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace: CSIC Spain
THE AGRICULTURAL RESEARCH ORGANISATION OF ISRAEL – THE VOLCANI CENTRE
BEIJING FORESTRY UNIVERSITY China
BEIJING NORMAL UNIVERSITY China
UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN Austria
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY China
CHANGJIANG RIVER SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE China
HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY Hong Kong
FUJIAN AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY China
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL MEDITERRANEO Italy
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Belgium
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY China
NORTHWEST A&F UNIVERSITY China
TERRA NOVA Greece
TERRAVISION LAB LTD Israel
UNIVERSIDAD DE CORDOBA Spain
GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGENSTIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS Germany
LANCASTER UNIVERSITY United Kingdom
Začátek řešení: 2018-09-01
Konec řešení: 2022-08-31
Cíl projektu: SHui is conceived as a network integrating long-term experiments of its 19 academic and SME partners across different environmental conditions and cropping systems in the EU and China. It provides a platform for research on soil-water resources management under water scarce conditions, to better understand the linkages between agricultural soil hydrology and sustainability and for a systematic assessment of adaptation and mitigation methods. It will develop and implement new strategies to increase water use efficiency and yield, based on sustainable intensification through integrated use of soil and water across different spatial scales. At farm level, this includes digital agriculture solutions integrating in situ and remote sensors and simulation models to exploit an improved understanding of the relationship between crop yield variability and soil hydraulic properties, optimizing circular approaches to re-use water and using waste water sources. These technical approaches are reliant on optimum data utilization and transdisciplinary research with multiple stakeholders. At regional scales, the aggregation of biophysical and socioeconomic variables in dynamic models will evaluate the impact of different policy strategies, to support decision makers to evaluate different scenarios of land-use dynamics, economic context and current and future climate in EU and China, including assessments of water and carbon footprint.

Projekt za katedru řeší:

About the project

Taken over from oficial project website: https://www.shui-eu.org/
 
The overall aim of SHui is to deliver a suite of technologies and tools to empower individuals and stakeholder organizations to make informed decisions to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems, and consolidating an integrated research platform for the coming decade across EU and China. Funded by the European Comission, the SHui consortium combines expertise across multiple disciplines (agronomy, irrigation technology, digital agriculture, hydrology, soil and water conservation, remote sensing, plant physiology, soil science and socio-economics), and within cognate cropping systems, across the EU and China.

Work Plan

SHui foresees activities over 4 years arranged in 7 work packages (WPs), whereby:
 
WP1-WP4 are Research+ Development+innovation (R+D+i) related.
WP5 will provide the socio-economic dimension.
WP5-WP6 will disseminate innovation to stakeholders and communicate to society.
WP7 manages the project.
 
DETAIL description of WP here...

work packages

Project Co-ordinators

Dr. Jose Alfonso Gómez Calero
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CISC)
joseagomez@ias.csic.es
Av/ Menendez Pidal s/n
14004 Córdoba (Spain)
Phone: +34 957 499210
 
Dr. Weifeng Xu
Fujian Agriculture and Forest University (FAFU)
wfxu@fafu.edu.cn
15 Shangxiadian Road, Cangshan District
350002 Fuzhou City
People’s Republic of China
Phone: +86 591 83737535
 
This project is co-funded by the European Union
Project: 773903

Partners