CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


SMODERP Line
(24.02.2021 v 16:29)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen oneline výpočetní nástroj SMODERP Line pro posuzení erozního ohrnožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroje je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto porjektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


News and Events
(26.02.2021 v 14:46)

We are looking for a doctoral candidate (PhD student) who would join our team and work with us to observe the principles of microplastic (MiP) movement in agricultural fields. Information here.


Calendar
(22.11.2020 v 15:06)

Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.

Function: Academic staff
Room:B775
Phone:22435 4745
E-mail:miroslav.bauer
Consultations:Mo 10:00 - 11:00, We 10:00 - 11:00, ask for individual time
Activity:Using of GIS (Geographical information systems) for rainfall-runoff, erosion and transport processes; silting of reservoirs, model WaTEM/SEDEM, rainfall simulators; Pedagogical and research activities; member of disciplinary comite of faculty a exmember of the academic senate of Faculty of Civil Engineering

Courses:

Principal Investigator:

Projects:

Personal pages: