CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Počet studií, článků, aplikací GIS a testovaných metod v oboru vodní eroze (ve světě i u nás) roste geometrickou řadou. Přinášejí však zlepšení poznání? Lze se na výpočty spolehnout? Kam míří naše civilizace a společnost? Je sediment našich extrémně zanesených nádrží příčinou eutrofizace? Nebo naopak rozvoj vodního květu brzdí? Jaký je skutečný objem odnosu půdy z jednoho pozemku po intenzivní letní bouřce? Kolik sedimentu se zachytí ve vodních tocích? Jak prosadit účinná opatření pro ochranu naší unikátní zemědělské krajiny? Jak zabránit trvalé degradaci rybníků a nádrží? K čemu slouží naše zemědělská politika?

Fascinuje mě rozvoj geomatiky a její pronikání do našeho života. Dlouhodobě se v týmu vynikajících mladých spolupracovníků věnuji studiu erozních a transportních procesů, zanášení nádrží a také monitoringu erozních projevů. Přesto stále především nevíme.

Vyberte si z témat diplomových a bakalářských prací

Těším se na spolupráci, jakékoli téma "GIS a krajina" spolu upřesníme přímo Vám na míru.


Overview of my publications

Přehled všech mých publikací (česky)

Vědecké granty a projekty posledních let

Hlavní výsledky přímo ke stažení


Mimoškolní aktivity :)

příspěvky na serveru Paladix.cz