CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Témata bakalářských nebo diplomových prací:

 • Testování a kalibrace empirických erozních modelů.
 • Studie návrhu protierozní ochrany pomocí modelu „Atlas EROZE“ v rámci komplexních pozemkových úprav (vybrané katastry).
 • Monitoring časového průběhu změn povrchu půdy pomocí bezkontaktních metod záznamu.
 • Tvorba digitálního modelu území s využitím dat bezpilotní hexakoptéry (UAV).
 • Stanovení objemu erozních rýh s využitím fotogrammetrických dat.
 • Vyhodnocení dopadů dotační politiky v zemědělství na erozní ohroženost.
 • Studie transportu splavenin a erozního fosforu ve vybraných povodích.
 • Kalibrační studie transportu splavenin (model WATEM/SEDEM) a zanášení nádrží, zaměření objemu sedimentu.
 • Kalibrační studie výpočtu erozního smyvu a měření na erozních plochách.
 • Vyhodnocení rozsahu erodovatelných ploch na základě družicových dat Landsat a Sentinel.
 • Studie historického vývoje vybraného území a jeho dopadu na transport splavenin.

Těším se na spolupráci, jakékoli jiné téma typu "GIS a krajina" spolu upřesníme přímo Vám na míru smiley