CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

Vícefázové proudění, transport a změny struktury zeminy související se zamrzáním a rozmrzáním vody v podpovrchových vrstvách

Kód: GACR 21-09093S
Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (FJFI, ČVUT v Praze)
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Spolupracující organizace:
FJFI, ČVUT v Praze (doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.)
FSv, ČVUT v Praze (doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.)
 
Začátek řešení: 2021-01-01
Konec řešení: 2023-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření experimentálních a výpočetních metod pro analýzu a predikci procesů strukturálních změn zeminy, které souvisejí se zamrzáním a táním vody v podpovrchových vrstvách a následnou migrací uvolněných látek v nenasycené zóně.

Další řešitelé:

FSv, ČVUT v Praze
 • Ing. Martina Sobotková, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Princ
FJFI, ČVUT v Praze
 • prof. Dr. Ing. Michal Beneš
 • prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
 • doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
 • Ing. Monika Kučeráková, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Smejkal, Ph.D.
 • Ing. Alexandr Žák, Ph.D.
 • Ing. Petr Gális
 • Ing. Jakub Klinkovský
 • Ing. Jakub Solovský