CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Kdo jsem?

Jsem odborným asistentem na na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Předtím jsem si prošel bakalářské a magisterské a doktorské studium (Stavební inženýrství - IŽP - Inženýrství životního prostředí) na FSv, ČVUT, kam jsem přišel ze SPŠ stavební Josefa Gočára.

Věnuji se tématu modelování vodní eroze půdy, následnému transportu a zejména zanášení vodních nádrží. Jsem zaměřen na problematiku USLE a modelu WaTEM/SEDEM.

Tématem mé disertační práce bylo "Posuzování ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WaTEM/SEDEM".

V širším kontextu se věnuji modelování erozních a srážko-odtokových vztahů a práci s GIS - rastrovou i vektorovou analýzou. Dále také simulacím s dešťovým simulátorem.

Jsem 

Jsem bývalým členem SKAS (Studentské komory akademického senátu) a bývalým členem disciplinární komise Fakulty stavební, ČVUT.

Věnuji se jak výzkumné činnosti, tak výuce všech zmiňovaných témat.