CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Kdo jsem?

Jsem odborným asistentem na na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Předtím jsem si prošel bakalářské a magisterské a doktorské studium (Stavební inženýrství - IŽP - Inženýrství životního prostředí) na FSv, ČVUT, kam jsem přišel ze SPŠ stavební Josefa Gočára.

Věnuji se tématu modelování vodní eroze půdy, následnému transportu a zejména zanášení vodních nádrží. Jsem zaměřen na problematiku USLE a modelu WaTEM/SEDEM.

Tématem mé disertační práce bylo "Posuzování ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WaTEM/SEDEM".

V širším kontextu se věnuji modelování erozních a srážko-odtokových vztahů a práci s GIS - rastrovou i vektorovou analýzou. Dále také simulacím s dešťovým simulátorem.

Jsem 

Jsem bývalým členem SKAS (Studentské komory akademického senátu) a bývalým členem disciplinární komise Fakulty stavební, ČVUT.

Věnuji se jak výzkumné činnosti, tak výuce všech zmiňovaných témat.