CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(18.06.2024 v 10:35)

Státní závěrečné zkoušky oboru WEE na K143 se konají dne 24.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na K143 se konají dne 25.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.05.2024 v 17:10)

Účastníme se řešení výzkumného projektu TAČR, v rámci kterého budeme vyhodnocovat vliv požáru v NP České Švýcarsko na hydrologický režim.

Společně s kolegy z Biologického centra AV ČR, Geologického ústavu AV ČR a ČGS jsme byli úspěšní s návrhem projektu "Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace". Chcete-li se na  výzkumu podílet, neváhejte kontaktovat Davida Zumra (david.zumr@cvut.cz).

 

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/kIj944a2TRo9VUuOdkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410014-eroze-vesnicke-tsunami/

https://me.vumop.cz/app/?zoom=8¢er=-799570.3519591914,-1143641.3599970418

Nástroje ke stažení:

WaTEM/SEDEM model - Empirický model eroze půdy a transportu sedimentu (KU Leuven, Belgie)

LS converter - jednoduchý nástroj na převod mezi formátem *.asc a *.rst (slouží např. k přípravě dat pro model WaTEM/SEDEM v ArcGIS; přípravě podkladů pro USLE2D apod)

USLE 2D, 64bit verze - Software Usle2D ke stažení

USLE 2D, 32bit verze

ATTA Converter - Převod souborů mezi formáty (*.asc, *.rst, *.tif, *.shp, *.vct, *.json, *.geojson, *.gml)

Kartografické záležitosti (GIS):

https://youtu.be/MSbbl5lpmik

Stop soil erosion, keep soil where it belongs!

 

http://thetruesize.com  -

Jaká je skutečná velikost jednotlivých částí světa - jak moc zkreslují google mapy

https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ

Hezky udělané video týkající se projekce - reálný svět vs. mapa

 https://tvorbamap.osu.cz/ - 

Kniha o tvorbě map s praktickými ukázkami a návody (QGIS, ArcGIS) - stažitelná jako PDF

GIS portály, webové služby, analýzy...

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru

http://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/

Katastr nemovitostí - stažení katastrální mapy ve formátu SHP (Shapefile) - celá ČR!

http://www.geoportalpraha.cz/

Geoportál Prahy, s možností stažení řady dat (např. ve formátu SHP)

https://ags.cuzk.cz/dmr/

Analýzy výškopisu (modelů terénu - DMR4G, DMR5G, DMP1G včetně analýzy viditelnosti, měření objemů apod.

Test kompatibility ArcGIS Desktop:

http://cyri.systemrequirementslab.com/Client/Standard/?apikey=50F41142-39B0-4061-97C2-BA7B7FE43D0E&refid=1186&item=10913