CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(19.10.2022 v 14:28)

GISday 2022 (23.11.2022)

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/kIj944a2TRo9VUuOdkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410014-eroze-vesnicke-tsunami/

https://me.vumop.cz/app/?zoom=8¢er=-799570.3519591914,-1143641.3599970418

Nástroje ke stažení:

WaTEM/SEDEM model - Empirický model eroze půdy a transportu sedimentu (KU Leuven, Belgie)

LS converter - jednoduchý nástroj na převod mezi formátem *.asc a *.rst (slouží např. k přípravě dat pro model WaTEM/SEDEM v ArcGIS; přípravě podkladů pro USLE2D apod)

USLE 2D, 64bit verze - Software Usle2D ke stažení

USLE 2D, 32bit verze

ATTA Converter - Převod souborů mezi formáty (*.asc, *.rst, *.tif, *.shp, *.vct, *.json, *.geojson, *.gml)

Kartografické záležitosti (GIS):

https://youtu.be/MSbbl5lpmik

Stop soil erosion, keep soil where it belongs!

 

http://thetruesize.com  -

Jaká je skutečná velikost jednotlivých částí světa - jak moc zkreslují google mapy

https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ

Hezky udělané video týkající se projekce - reálný svět vs. mapa

 https://tvorbamap.osu.cz/ - 

Kniha o tvorbě map s praktickými ukázkami a návody (QGIS, ArcGIS) - stažitelná jako PDF

GIS portály, webové služby, analýzy...

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru

http://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/

Katastr nemovitostí - stažení katastrální mapy ve formátu SHP (Shapefile) - celá ČR!

http://www.geoportalpraha.cz/

Geoportál Prahy, s možností stažení řady dat (např. ve formátu SHP)

https://ags.cuzk.cz/dmr/

Analýzy výškopisu (modelů terénu - DMR4G, DMR5G, DMP1G včetně analýzy viditelnosti, měření objemů apod.

Test kompatibility ArcGIS Desktop:

http://cyri.systemrequirementslab.com/Client/Standard/?apikey=50F41142-39B0-4061-97C2-BA7B7FE43D0E&refid=1186&item=10913